Klasy startowe

MODELE PLASTIKOWE – KLASY STARTOWE DLA SENIORÓW I JUNIORÓW

LOTNICTWO

 • L1SSa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze rok produkcji do 1921 STANDARD.
 • L1SSb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze STANDARD
 • L1SOS – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:72 i mniejsze STANDARD
 • L1SHa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze rok produkcji do 1921 HI-TECH.
 • L1SHb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze HI-TECH
 • L10H – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:72 i mniejsze HI-TECH
 • L1D – DIORAMA lotnicza model 1:72 i mniejsze
 • L2SSa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 rok produkcji do 1921 STANDARD.
 • L2SSb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 STANDARD
 • L2OS – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 STANDARD
 • L2SSHa – Samoloty o napędzie śmigłowym rok produkcji do 1921. 1:48 HI-TECH
 • L2SSHb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 HI-TECH
 • L2SOH – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 HI-TECH
 • L2D – DIORAMA lotnicza model 1:48
 • L3SSa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe rok produkcji do 1921 STANDARD
 • L3SSb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe STANDARD
 • L3SOS – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:32 i większe STANDARD
 • L3SSHa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe rok produkcji do 1921 HI-TECH
 • L3SSHb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe HI-TECH
 • L3SOH – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:32 i większe HI-TECH
 • L3D – DIORAMA lotnicza model 1:32 i większe
 • HS – Śmigłowce bez podziału na skale STANDARD
 • HH – Śmigłowce bez podziału na skale HITECH

OKRĘTY

 • O1 – Okręty 1:1 – 1:350
 • O1H – Okręty 1:1 – 1:350 HI-TECH
 • O2 – Okręty od 1:351 – 1:720
 • O2H – Okręty od 1:351 – 1:720 HI-TECH
 • O3 – Okręty 1:719 i mniejsze
 • O3H – Okręty 1:719 i mniejsze HI-TECH
 • DM – Dioramy Morskie

POJAZDY

 • P1S – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:72 i mniejsze STANDARD
 • P1H – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:72 i mniejsze HITECH
 • P1D – DIORAMA: Pojazdy militarne i funkcyjne 1:72 i mniejsze
 • P2S – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:48 STANDARD
 • P2H – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:48 HITECH
 • P2D – DIORAMA: Pojazdy militarne i funkcyjne 1:48
 • P3S – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:35 i większe STANDARD
 • P3H – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:35 i większe HITECH
 • P3D – DIORAMA: Pojazdy militarne i funkcyjne 1:35

POJAZDY CYWILNE

 • PC – Pojazdy cywilne osobowe bez podziału na skale
 • PCC – Pojazdy cywilne ciężarowe bez podziału na skale
 • PR – Pojazdy motor sport bez podziału na skale
 • PD – Dioramy pojazdy cywilne osobowe i ciężarowe

ARTYLERIA

 • AC1 – Artyleria ciągniona 1:72 i mniejsze
 • AS1 – Artyleria samobieżna 1:72 i mniejsze
 • AC2 – Artyleria ciągniona 1:48 i większe
 • AS2 – Artyleria samobieżna 1:48 i większe
 • AD – DIORAMA Artyleria bez podziału na skalę

FIGURY

 • F1 – Figury 70 mm do 120 mm i większe
 • F2 – Figury 1:32 – 1:35
 • F3 – Figury 1:72 i mniejsze
 • FP – Popiersia bez podziału na skalę
 • FD – Dioramy figury

SCIENCE FICTION

 • SF – Pojazdy, statki i okręty Science Fiction bez podziału na skalę
 • FSF – Figury Science Fiction bez podziału na skale
 • DSC – Dioramy Science Fiction

KOLEJNICTWO

 • KOL – Bez podziału na skalę
 • KOLD – Diorama kolejowa

WSZYSTKO INNE, CO CHCĘ POKAZAĆ

 • DIF – wszystko, co nie zawiera się w powyższych kategoriach (modele z nietypowych tworzyw, o nietypowej tematyce itd.)

MODELE PLASTIKOWE – KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW

 • ML1 – Samoloty o napędzie śmigłowym bez podziału na skalę
 • ML2 – Samoloty odrzutowe bez podziału na skalę
 • MH – Śmigłowce bez podziału na skalę
 • MO – Okręty bez podziału na skalę
 • MP1 – Pojazdy militarne i funkcyjne bez podziału na skalę
 • MPC – Pojazdy cywilne bez podziału na skalę
 • MF – Figury i popiersia bez podziału na skalę
 • MSF – Science Fiction
 • MKOL – Kolejnictwo

MODELE PLASTIKOWE – KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW

LOTNICTWO

 • JL1SSa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze rok produkcji do 1921 STANDARD.
 • JL1SSb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze STANDARD
 • JL1SOS – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:72 i mniejsze STANDARD
 • JL1SHa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze rok produkcji do 1921 HI-TECH.
 • JL1SHb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:72 i mniejsze HI-TECH
 • JL10H – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:72 i mniejsze HI-TECH
 • JL1D – DIORAMA lotnicza model 1:72 i mniejsze
 • JL2SSa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 rok produkcji do 1921 STANDARD.
 • JL2SSb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 STANDARD
 • JL2OS – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 STANDARD
 • JL2SSHa – Samoloty o napędzie śmigłowym rok produkcji do 1921. 1:48 HI-TECH
 • JL2SSHb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:48 HI-TECH
 • JL2SOH – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 HI-TECH
 • JL2D – DIORAMA lotnicza model 1:48
 • JL3SSa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe rok produkcji do 1921 STANDARD
 • JL3SSb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe STANDARD
 • JL3SOS – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:32 i większe STANDARD
 • JL3SSHa – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe rok produkcji do 1921 HI-TECH
 • JL3SSHb – Samoloty o napędzie śmigłowym 1:32 i większe HI-TECH
 • JL3SOH – Samoloty o napędzie odrzutowym 1:32 i większe HI-TECH
 • JL3D – DIORAMA lotnicza model 1:32 i większe
 • HS – Śmigłowce bez podziału na skale STANDARD
 • HH – Śmigłowce bez podziału na skale HITECH

OKRĘTY

 • JO1 – Okręty 1:1 – 1:350
 • JO1H – Okręty 1:1 – 1:350 HI-TECH
 • JO2 – Okręty od 1:351 – 1:720
 • JO2H – Okręty od 1:351 – 1:720 HI-TECH
 • JO3 – Okręty 1:719 i mniejsze
 • JO3H – Okręty 1:719 i mniejsze HI-TECH
 • JDM – Dioramy Morskie

POJAZDY

 • JP1S – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:72 i mniejsze STANDARD
 • JP1H – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:72 i mniejsze HITECH
 • JP1D – DIORAMA: Pojazdy militarne i funkcyjne 1:72 i mniejsze
 • JP2S – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:48 STANDARD
 • JP2H – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:48 HITECH
 • JP2D – DIORAMA: Pojazdy militarne i funkcyjne 1:48
 • JP3S – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:35 i większe STANDARD
 • JP3H – Pojazdy militarne i funkcyjne 1:35 i większe HITECH
 • JP3D – DIORAMA: Pojazdy militarne i funkcyjne 1:35

POJAZDY CYWILNE

 • JPC – Pojazdy cywilne osobowe bez podziału na skale
 • JPCC – Pojazdy cywilne ciężarowe bez podziału na skale
 • JPR – Pojazdy motor sport bez podziału na skale
 • JPD – Dioramy pojazdy cywilne osobowe i ciężarowe

ARTYLERIA

 • JAC1 – Artyleria ciągniona 1:72 i mniejsze
 • JAS1 – Artyleria samobieżna 1:72 i mniejsze
 • JAC2 – Artyleria ciągniona 1:48 i większe
 • JAS2 – Artyleria samobieżna 1:48 i większe
 • JAD – DIORAMA Artyleria bez podziału na skalę

FIGURY

 • JF1 – Figury 70 mm do 120 mm i większe
 • JF2 – Figury 1:32 – 1:35
 • JF3 – Figury 1:72 i mniejsze
 • JFP – Popiersia bez podziału na skalę
 • JFD – Dioramy figury

SCIENCE FICTION

 • JSF – Pojazdy, statki i okręty Science Fiction bez podziału na skalę
 • JFSF – Figury Science Fiction bez podziału na skale
 • JDSC – Dioramy Science Fiction

KOLEJNICTWO

 • JKOL – Bez podziału na skalę
 • JKOLD – Diorama kolejowa

WSZYSTKO INNE, CO CHCĘ POKAZAĆ

 • JDIF – wszystko, co nie zawiera się w powyższych kategoriach (modele z nietypowych tworzyw, o nietypowej tematyce itd.)

MODELE KARTONOWE – KLASY DLA SENIORÓW

KATEGORIA STANDARD

 • KSMO1 – Statki, okręty w skali do 1:300
 • KSMO2 – Statki, okręty w skali od 400 i mniejsze
 • KSMŻ – żaglowce
 • KSS1 – samoloty jednosilnikowe śmigłowe
 • KSS2 – samoloty wielosilnikowe śmigłowe
 • KSS3 – samoloty odrzutowe i rakietowe
 • KSS4 – samoloty Pierwszej Wojny Światowej i starsze
 • KSH – śmigłowce
 • KSPK – pojazdy kołowe
 • KSKOL1 – pojazdy szynowe 1:46 i mniejsze
 • KSKOL2 – pojazdy szynowe 1:45 i większe
 • KSKOLD – infrastruktura/dioramy kolejowe
 • KSPG – pojazdy gąsienicowe
 • KSMA – artyleria
 • KSMB – budowle
 • KSMF – figurki i popiersia
 • KSMR – rakiety
 • KSSF – fantasy, Sci-Fi, manga itp.
 • KSDIF – wszystko inne nie zawarte w powyższych

KATEGORIA HITECH (waloryzowane wycinanki oraz modele samodzielnie projektowane)

 • KHMO1 – Statki, okręty w skali do 1:300
 • KHMO2 – Statki, okręty w skali od 400 i mniejsze
 • KHMŻ – żaglowce
 • KHS1 – samoloty jednosilnikowe śmigłowe
 • KHS2 – samoloty wielosilnikowe śmigłowe
 • KHS3 – samoloty odrzutowe i rakietowe
 • KHS4 – samoloty Pierwszej Wojny Światowej i starsze
 • KHH – śmigłowce
 • KHPK – pojazdy kołowe
 • KHKOL1 – pojazdy szynowe 1:46 i mniejsze
 • KHKOL2 – pojazdy szynowe 1:45 i większe
 • KHKOLD – infrastruktura/dioramy kolejowe
 • KHPG – pojazdy gąsienicowe
 • KHMA – artyleria
 • KHMB – budowle
 • KHMF – figurki i popiersia
 • KHMR – rakiety
 • KHSF – fantasy, Sci-Fi, manga itp.
 • KHDIF – wszystko inne nie zawarte w powyższych

MODELE KARTONOWE – KLASY DLA JUNIORÓW

KATEGORIA STANDARD

 • JKSMO1 – Statki, okręty w skali do 1:300
 • JKSMO2 – Statki, okręty w skali od 400 i mniejsze
 • JKSMŻ – żaglowce
 • JKSS1 – samoloty jednosilnikowe śmigłowe
 • JKSS2 – samoloty wielosilnikowe śmigłowe
 • JKSS3 – samoloty odrzutowe i rakietowe
 • JKSS4 – samoloty Pierwszej Wojny Światowej i starsze
 • JKSH – śmigłowce
 • JKSPK – pojazdy kołowe
 • JKSKOL1 – pojazdy szynowe 1:46 i mniejsze
 • JKSKOL2 – pojazdy szynowe 1:45 i większe
 • JKSKOLD – infrastruktura/dioramy kolejowe
 • JKSPG – pojazdy gąsienicowe
 • JKSMA – artyleria
 • JKSMB – budowle
 • JKSMF – figurki i popiersia
 • JKSMR – rakiety
 • JKSSF – fantasy, Sci-Fi, manga itp.
 • JKSDIF – wszystko inne nie zawarte w powyższych

KATEGORIA HITECH (waloryzowane wycinanki oraz modele samodzielnie projektowane)

 • JKHMO1 – Statki, okręty w skali do 1:300
 • JKHMO2 – Statki, okręty w skali od 400 i mniejsze
 • JKHMŻ – żaglowce
 • JKHS1 – samoloty jednosilnikowe śmigłowe
 • JKHS2 – samoloty wielosilnikowe śmigłowe
 • JKHS3 – samoloty odrzutowe i rakietowe
 • JKHS4 – samoloty Pierwszej Wojny Światowej i starsze
 • JKHH – śmigłowce
 • JKHPK – pojazdy kołowe
 • JKHKOL1 – pojazdy szynowe 1:46 i mniejsze
 • JKHKOL2 – pojazdy szynowe 1:45 i większe
 • JKHKOLD – infrastruktura/dioramy kolejowe
 • JKHPG – pojazdy gąsienicowe
 • JKHMA – artyleria
 • JKHMB – budowle
 • JKHMF – figurki i popiersia
 • JKHMR – rakiety
 • JKHSF – fantasy, Sci-Fi, manga itp.
 • JKHDIF – wszystko inne nie zawarte w powyższych

MODELE KARTONOWE – KLASY DLA MŁODZIKÓW

KATEGORIA STANDARD

 • MKSMO1 – Statki, okręty w skali do 1:300
 • MKSMO2 – Statki, okręty w skali od 400 i mniejsze
 • MKSMŻ – żaglowce
 • MKSS1 – samoloty jednosilnikowe śmigłowe
 • MKSS2 – samoloty wielosilnikowe śmigłowe
 • MKSS3 – samoloty odrzutowe i rakietowe
 • MKSS4 – samoloty Pierwszej Wojny Światowej i starsze
 • MKSH – śmigłowce
 • MKSPK – pojazdy kołowe
 • MKSKOL1 – pojazdy szynowe 1:46 i mniejsze
 • MKSKOL2 – pojazdy szynowe 1:45 i większe
 • MKSKOLD – infrastruktura/dioramy kolejowe
 • MKSPG – pojazdy gąsienicowe
 • MKSMA – artyleria
 • MKSMB – budowle
 • MKSMF – figurki i popiersia
 • MKSMR – rakiety
 • MKSSF – fantasy, Sci-Fi, manga itp.
 • MKSDIF – wszystko inne nie zawarte w powyższych

KATEGORIA HITECH (waloryzowane wycinanki oraz modele samodzielnie projektowane)

 • MKHMO1 – Statki, okręty w skali do 1:300
 • MKHMO2 – Statki, okręty w skali od 400 i mniejsze
 • MKHMŻ – żaglowce
 • MKHS1 – samoloty jednosilnikowe śmigłowe
 • MKHS2 – samoloty wielosilnikowe śmigłowe
 • MKHS3 – samoloty odrzutowe i rakietowe
 • MKHS4 – samoloty Pierwszej Wojny Światowej i starsze
 • MKHH – śmigłowce
 • MKHPK – pojazdy kołowe
 • MKHKOL1 – pojazdy szynowe 1:46 i mniejsze
 • MKHKOL2 – pojazdy szynowe 1:45 i większe
 • MKHKOLD – infrastruktura/dioramy kolejowe
 • MKHPG – pojazdy gąsienicowe
 • MKHMA – artyleria
 • MKHMB – budowle
 • MKHMF – figurki i popiersia
 • MKHMR – rakiety
 • MKHSF – fantasy, Sci-Fi, manga itp.
 • MKHDIF – wszystko inne nie zawarte w powyższych

UWAGA: W przypadku zbyt małej/zbyt dużej ilości zawodników startujących w kategorii/klasie, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia lub rozdzielania klas/kategorii wiekowych.